Επικοινωνία

Για παρατηρήσεις, υποδείξεις, σχόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις «Αναγνώσεις» στο e-mail:

gvardavas2006@gmail.com

***

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στη σελίδα των «Αναγνώσεων» στο Facebook:

https://www.facebook.com/anagnwseis