Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας Πετρόπουλος: Επιστολαί προς μνηστήν, μετά σκηνών ευδαίμονος βίου,εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1998

Απόσπασμα από την 17η επιστολή:

Εἰς τὸν αἰῶνα πάλιν ποῦ ζῶμεν ὅστις δὲν ἀκολουθεῖ τὰς μωρίας τοῦ κόσμου καλεῖται ἰδιόρρυθμος.(…)

Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας Πετρόπουλος: Επιστολαί προς μνηστήν, μετά σκηνών ευδαίμονος βίου,εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1998, σελ. 59.