Περί Πνευματικών Δικαιωμάτων

Εάν βρείτε ότι στις αναρτήσεις μας θίγονται πνευματικά σας δικαιώματα παρακαλώ να μας ενημερώσετε άμεσα στο e-mail: gvardavas2006@gmail.com προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Οίκοθεν νοείται ότι το παρόν ιστολόγιο δημιουργούμενο και συντηρούμενο υπό του διαχειριστού του  ιδίοις αναλώμασι δεν επιδιώκει χρηματικά ή άλλα οφέλη, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και  φυσικά δεν καταχωρίζει διαφημίσεις.

Τονίζουμε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε προέρχονται από τη WordPress (προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του server) και δεν αποφέρουν κανένα οικονομικό όφελος στο ιστολόγιο μας.  Πιο συγκεκριμένα:

The site is one of the free sites hosted on WordPress.com, and we are running ads to cover the costs of operating the site for the user. We run these types of ads sparingly in an attempt to interfere as little as possible with the experience of reading a site and for logged in users we don’t show ads at all. There’s more info about our approach to ad serving in this blog post.