Αλαίν ντε Μποττόν, Μικρή φιλοσοφία του έρωτα, μετάφραση: Γιάννης Ανδρέουεκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2004,ISBN: 978-960-16-1016-0.


«Γίνεται να τις βγάλεις αυτές τις τσιρίδες;»
-«Ποιες τσιρίδες;»
-«Τι ποιες, για τη μουσική σου λέω»
-«Μπαχ είναι»
-«Το ξέρω, αλλά με ξενερώνει, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, διαβάζω το Κοσμοπόλιταν»

Αλαίν ντε Μποττόν, Μικρή φιλοσοφία του έρωτα, μετάφραση: Γιάννης Ανδρέου,εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2004, σελ.155.

Advertisement