Τάσος Ρούσσος, Πρoς Λεύκιον, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2005, ISBN: 960-03-4026-9.

77

Διερωτῶμαι ἄν δικαίως οἱ σοφισταί

θεωροῦνται  διαστρεβλωτές τῆς ἀλήθειας.

Διαχειριζόμενοι μέ εἰρωνίαν τους νόμους

τῆς Λογικῆς, ἐκαλλιέργησαν εἰς τό ἔπακρον

τήν ἀμφιβολίαν, ἴσως γιατί κατενόησαν

ὅτι μόνον αὐτή ὁδηγεῖ έκ τοῦ ἀσφαλοῦς

εἰς τήν πλήρη βεβαιότητα.

Τάσος ΡούσσοςΠρoς Λεύκιονεκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2005, σελ. 40.

***

Τάσος ΡούσσοςΠρος Λεύκιον: βιβλίον δεύτερον, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2011, ISBN 978-960-325-955-8.

92

Μερικές λέξεις ἀκινητοῦν, Λεύκιε,

στά παλιά λεξικά σέ ὕπνο θανάτου.

Τίς ἔχουν πληγώσει βαριά γραφιάδες,

ἀμαθεῖς, ἀσυνταξίες, βαρβαρισμοί,

κυρίως ὅμως ἡ πολύχρονη ἀχρησία.

Παραμένουν σέ νεκροφάνεια μέσα

σέ κουκούλια κατάλευκα, πού ὁ χρόνος

ἔχει ὑφάνει γι’ αὐτές. Ἀκινητοῦν

      ἀδρανεῖς, ὥσπου μιά φωνή ποιήματος

          νά τίς ἐγείρει σφριγηλές ἐκ νεκρῶν.

Τάσος ΡούσσοςΠρος Λεύκιον: βιβλίον δεύτερονεκδ. Άγρα, Αθήνα 2011, σελ. 44.

Δείτε και: 

Συμβουλές προς νεαρό ποιητή (Τα Νέα, 13-9-2011)

Στάντη Ρ. Αποστολίδη,  «Τα ωραία ποιήματα είναι ωραία και πριν γραφτούν!..» (Ελευθεροτυπία, 27-8-2011).

Advertisement