Χρήστος Γιανναράς, Έξι φιλοσοφικές ζωγραφιές, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2011,  ISBN: 978-960-9527-24-8.

Απόσπασμα από τις σελ. 131 και 132 του βιβλίου:

Οι υπαρξιστές φιλόσοφοι (τουλάχιστον ο Heidegger και ο Satre) μπόρεσαν να αντιληφθούν τη διαφορά της ανθρώπινης ύπαρξης από κάθε άλλη έκφανση του αισθητά υπαρκτού εντοπίζοντας τη διαφορά σε ό,τι αυτοί χαρακτήρισαν ως γεγονότητα (Faktizität, facticité – από το λατινικό factum: γεγονός): Μόνο η ανθρώπινη ύπαρξη συνιστά ένα απροκαθόριστα συντελούμενο γεγονός, ένα συνεχές γίγνεσθαι διαφοροποίησης από τους προκαθορισμούς της φύσης, έναν ειδικό τρόπο υπάρξεως. Εξ-ίσταται, ίσταται-έξω από τις φυσικές προδιαγραφές της η ανθρώπινη ύπαρξη, η ικανότητα της υπαρκτικής έκ-στασης επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι (ως ατομικότητα) αυτό που δεν είναι (το νομοτελειακό προκαθορισμένο από τη φυσική ομοείδεια), δηλαδή να μην είναι (ως ύπαρξη) αυτό που είναι (ως φύση). Το συνεχές γίγνεσθαι της ύπαρξης του ανθρώπου (η «γεγονότητα») μηδενίζει συνεχώς τις υπαρκτικές προδιαγραφές που επιβάλλει η φύση και αυτός ο ενεργητικός μηδενισμός του ανθρώπινου είναι από την ανθρώπινη ύπαρξη συνιστά την ελευθερία του ανθρώπου.

Χρήστος Γιανναράς, Έξι φιλοσοφικές ζωγραφιές, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2011, σελ. 131-132.