Περί των σχολίων

Τα σχόλια σας δημοσιεύονται μετά από έλεγχο (moderation), αρκεί να μην είναι υβριστικά ή απαξιωτικά ή spam.

Τα σχόλια των αναγνωστών είναι αυτονόητο ότι εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο «ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ».

Η δημοσίευση των ανωνύμων σχολίων είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή.

Ζητάμε την κατανόηση σας για ενδεχόμενη «αργοπορία» στη δημοσίευση των σχολίων.