Πλούταρχος, Οι συμφορές του δανεισμού, μετάφραση: Πολυξένη Παπαπάνου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2011,  ISBN: 978-960-504-011-6.

ἀλλ’ ἐνδεικνύμενον τοῖς προχείρως δανειζομένους, ὅσην ἔχει τὸ πρᾶγμα αἰσχύνην καὶ ἀνελευθερίαν καὶ ὅτι τὸ δανείζεσθαι τῆς ἐσχάτης ἀφροσύνης καὶ μαλακίας ἐστίν. ἔχεις; μὴ δανείσῃ. οὐ γὰρ ἀπορεῖς. οὐκ ἔχεις; μὴ δανείσῃ, οὐ γὰρ ἐκτίσεις.


Πλουτάρχου, Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι, 829F

[Απόδοση Πολυξένης Παπαπάνου]:
 

Θέλω όμως να δείξω σε όσους σπεύδουν απερίσκεπτα να δανειστούν πόση ντροπή φέρνει αυτό και πόση στέρηση ελευθερίας, καθώς και ότι ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας. Έχεις; Μη δανείζεσαι. Δεν έχεις; Μην δανείζεσαι, γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου.

Πλούταρχος, Οι συμφορές του δανεισμού, μετάφραση: Πολυξένη Παπαπάνου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2011, σελ. 27.

Δείτε και:

Δελτίο τύπου του εκδότη (pdf)

Κωστή Παπαγιώργη,Οι συμφορές του δανεισμού, Περιοδικό Αθηνόραμα, 12.1.2012