Η σύγχρονη Ελλάδα δεν απέκτησε σκέψη’ κι ακόμα περισσότερο της λείπει μιά πολύ αρθρωμένη γλώσσα. Διαθέτει, αντιθέτως, πολύ αληθινή και πολύ ωραία ποίηση: από το δημοτικό τραγούδι των σκλαβωμένων Ελλήνων μέχρι την ελεύθερη φωνή των Ελλήνων του καιρού μας, εκδηλώνεται μια φλέβα ποιητική πραγματικά αυθεντική.

Κώστας Αξελός, Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας, εκδ. Νεφέλη, μετάφραση Κατερίνα Δασκαλάκη, Αθήνα 2010,σελ. 40, ISBN: 978-960-211-961-7.

Advertisement