Γιῶργος-Ἴκαρος Μπαμπασάκης, Ἡ Λεγεώνα τῶν Φίλων, ἐκδόσεις Περισπωμένη, Ἀθήνα 2012, ISBN: 978-960-99850-8-6.

Μπαμασάκης_Η-Λεγεώνα-των-Φίλων_Εx_Webα’

Ἡ Φιλία εἶναι τὸ Βαρὺ Πυροβολικὸ

ποὺ γκρεμίζει τὰ ἁπανταχοῦ Σινικὰ

Τείχη τῆς ἀνοησίας.

(σελ.9)

***

ιθ’

Φιλία εἶναι ὁ Φονιὰς τῆς Φθορᾶς

(σελ.27)

Γιῶργος-Ἴκαρος Μπαμπασάκης, Ἡ Λεγεώνα τῶν Φίλων, ἐκδόσεις Περισπωμένη, Ἀθήνα 2012, ISBN: 978-960-99850-8-6.

Δείτε και: