ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι ἡ χαμέρπεια. Ὑπάρχουν ἀπειράκις ὡραιότερα πράγματα καὶ ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἀγαλματώδη παρουσία τοῦ περασμένου ἔπους. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀγάπη. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀτελεύτητη μᾶζα μας. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ λυσιτελὴς παραδοχὴ τῆς ζωῆς μας καὶ τῆς κάθε μας εὐχῆς ἐν παντὶ τόπῳ εἰς πᾶσαν στιγμὴν εἰς κάθε ἔνθερμον ἀναμόχλευσιν τῶν ὑπαρχόντων. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι τὸ σεσημασμένον δέρας τῆς ὑπάρξεώς μας.

0017470Ανδρέας Εμπειρίκος, Υψικάμινος, εκδόσεις Άγρα, ζ’ ανατύπωση, Αθήνα 2001,ISBN: 960-325-162-3, σελ.50.

***

ΕΚΤΩΡ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι ἡ χαμέρπεια.

Δὲν εἶναι ἡ σκαπάνη τοῦ ἐποχούμενου ζόφου, δὲν εἶναι τῆς ἔπαρσης ἡ φλεγμαίνουσα ἐπιταγή. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀχανὴς ἐμβέλεια τῆς κάθε μας εὐχῆς. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι τὸ ἀδιάπτωτο τεταμένον ἔμβολον τῆς ὁρθίας ὀντότητάς μας.

b59444

Έκτωρ Κακναβάτος, Υψικαμινίζουσες νεοπλασίες, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2001, ISBN: 960-325-391-Χ,σελ. 18.

Advertisement