Ἡ ποίηση δὲν ὑποκλίνεται
στὸ χθαμαλὸ καὶ πελιδνὸ
τῆς στιγμῆς καὶ τῶν καιρῶν

Γ.Μ.Β.

1-5-2013

πηγή

Advertisements