Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ  Stanislaw Jersy Lec, Ἐπιλογή ἀπό τις Ἀχτένιστες σκέψεις, μετάφραση: Ἀφροδίτη Κολλάρου, ἐκδόσεις Στιγμή, σειρά: Στοχασμοί, ἐπιμέλεια σειράς: Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Ἀθήνα 2004.

b90947

93

Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς σας, ἴσως αὐτὸ νὰ κάνει κακὸ στὴν καλή τους φήμη. (σελ. 29)

108

Οἱ μελλοντικοὶ Δαρβίνοι θὰ διατυπώσουν ἴσως τὴ θέση ὅτι τὰ πιὸ ἀνεπτυγμένα ὄντα (στὰ ὁποῖα θὰ συγκαταλέγονται αὐτοί) κατάγονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ θὰ εἶναι σόκ!

(σελ.32)

125

Μὴν παραδίνεστε ποτὲ στὴν ἀπόγνωση- σπάνια κρατάει τὶς ὑποσχέσεις της.

(σελ. 34)

135

Ὅσο περισσότερο πλησιάζουμε στὴν ἀλήθεια, τόσο περισσότερο ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.

(σελ. 36)

202

Οἱ ποιητὲς εἶναι παπαγάλοι ποὺ ἐπαναλαμβάνουν κάτι ποὺ δὲν εἰπώθηκε.

(σελ. 46)

235

Ὁ σωβινισμὸς εἶναι τόσο ἐπίπεδος ποὺ βρίσκει παντοῦ εἴσοδο.

(σελ. 54)

346

Τὸ νόημα χάνει συχνὰ τὴν ἐπικαιρότητα του, ἡ ἀνοησία ποτέ.

(σελ.74)

386

Ὅλοι θέλουν τὸ καλὸ μας. Μὴν τοὺς ἀφήσετε νὰ τὸ πάρουν.

(σελ. 80)

441

Ἑὰν δὲν ὑπῆρχαν οἱ σκέψεις, ὁ ἄνθρωπος θὰ ἦταν μόνος.

(σελ. 89)

500

Αὐτοὶ ποὺ ξέρουν νὰ ζοῦν, ζοῦν ἀπὸ τοὺς τόκους ἑνὸς κεφαλαίου ποὺ δὲν ὑπάρχει.

(σελ.98)